Handhygien

Händerna är den vanligaste spridningsvägen av smitta och eftersom man i omvårdnads-arbetet kommer i direktkontakt med den sjuke är smittorisken stor vid dålig handhygien. Det är därför ytterst viktigt med noggrann handhygien. Ringar och armband ska inte bäras i omvårdnadsarbetet, då det kan sprida smitta. Naglarna ska vara kortklippta och färgat nagellack ska undvikas. Intensiv handtvätt kan leda till att hunden torkar ut och det uppstår sprickor i huden. Att smörja in händerna med handkräm ingår också som en del i god handhygien. Har man sår och sprickor i händerna bör skyddshandskar användas. Tvätta händerna före rent arbete och efter orent.

Tvätta händerna