Svampar

Svampar förekommer överallt och har stor utbredning i vår miljö. De har ett varierande utseende och kan vara runda, ovala eller bilda s.k. hyfer. Hyfer är trådformiga förgreningar vars uppgift är att ta upp näring och hjälpa till med förökningen. Svampar förökar sig genom sporer eller genom att de avskiljs från modercellen, s.k. knoppning. Vissa typer av svampar - jästsvampar används i förädlad form vid öl- och vintillverkning.

Candida albicans är en svamp som ingår i normalfloran och finns bl.a. på hud och slemhinnor. I vissa situationer kan den ge upphov till sjukdomar. Vid graviditet och antibiotikabehandling kan svampinfektioner uppträda, men även vid nedsatt allmäntillstånd. Torsk är en candidainfektion som ger fläckvis vit beläggning på tungan, läpparna och kindernas insida. De drabbar främst nyfödda, åldringar och svårt sjuka patienter. Kvinnor kan drabbas av candidainfektion i slidan med besvärande klåda och flytningar.

Penicillinbehandling i samband med t.ex. halsfluss dödar även bakterier som ingår i slidans normalflora. Den förändrade miljön medverkar till att en svampinfektion uppstår. Andra orsaker till candidainfektion i slidan är överdriven underlivshygien, täta och åtsittande kläder, stor konsumtion av sötsaker och diabetes melllitus. Dermatofyter är en svampart som ger ytliga hudsvampinfektioner s.k.mykoser. Hudsvampen ger röda utslag som sprider sig. Exempel är ringorm, skäggsvamp och fotsvamp.

För att förebygga svampinfektioner är det viktigt med:

Behandling av svampinfektioner sker med antimykotiska medel t.ex. Pevaryl eller Canesten som finns att köpa receptfritt på apotek.