Introduktion

Målet med denna del av kursen är att du ska ha kunskap och erfarenhet av behandlingar och provtagningar.

I den cd-romskiva som följer med kurspaketet får du instruktioner hur du går till väga när man:

Du kan sedan testa dina kunskaper om behandlingar, provtagningar och undersökningar. Det självrättande testet når du genom att klicka på länken ”Självtest”.

I denna del ligger det tredje studiearbetet som du ska skicka in för bedömning. Studiearbetet når du genom att klicka på länken ”Studiearbete”.