Fosterutvecklingen

Graviditeten varar i 40 veckor om man räknar med den sista menstruationens första dag. Fosterrörelserna börjar kännas i ungefär 20:e graviditetsveckan hos en förstföderska och några veckor tidigare hos en omföderska. Fosterljuden, d.v.s. fostrets hjärtslag brukar man kunna höra i 18:e graviditetsveckan.
De första tre månaderna är fostret speciellt känsligt. Om modern under den tiden dricker t.ex. alkohol finns risker att fostret får bestående skador.