Litteraturtips

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000) 
Kapitel 5 Smitta och smittspridning s. 155 - 194

Bengtsson, A, Setterberg E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003)
Kapitel 5a Smitta och smittspridning s 71 - 90
Kapitel 5b Kroppens försvar mot infektioner s 91 - 96
Kapitel 5c Mikroorganismer s 97 - 134

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 16 Mikroorganismer, Kroppens försvar och Infektionssjukdomar s 320 - 347
Kapitel 17 Att förebygga smitta och smittspridning s 348 - 360