Protozoer

Protozo liknar en människocell med god rörelseförmåga och en väl avgränsad kärna. Det finns ett flertal arter. De flesta protozoer är ofarliga för människan. I Sverige förekommer en protozo (trichomonas) som kan ge upphov till slidkatarr med illaluktande flytningar hos kvinnor.

Trichomonas kan hos män ge en symtomlös urinvägsinfektion. Sjukdomen sprids genom samlag. I tropiska länder förekommer malarian som är världens mest spridda infektionssjukdom. Den sprids med malariamyggan och orsakas av protozoer. Amöbadysenteri är en diarrésjukdom som orsakas av protozoer och som sprids med dåligt dricksvatten.