Provtagningar

Läkaren behöver ofta diagnostiska hjälpmedel för att kunna fastställa orsaken till patientens medicinska problem. Dessa hjälpmedel kan vara provtagningar och laboratorieanalyser samt undersökningar såsom t.ex. röntgen eller EKG. 
Syftet med dessa är att:

Provtagningar kan göras på blod, urin, faeces (avföring), uppkastningar/kräkningar och sekret från näsa och svalg. Vid olika sjukdomar reagerar kroppen med att öka eller minska utsöndringen av olika ämnen. Dessa förändringar i kroppsvätskorna kan sedan analyseras på kliniskt-kemiskt laboratorium resp. kliniskt-mikrobiologiskt laboratorium.

Undersökningar kan vara röntgen, datortomografi, scintigrafi, positronkamera (PET), magnetkamera (MRT), ultraljud, endoskopier, elektrokardiografi (EKG), elektroencefalografi (EEG), punktioner.

Remiss 
För att provtagningar eller undersökningar ska utföras måste remiss skrivas. Läkaren ordinerar åtgärd men remissen iordningställs av sjuksköterska före provtagningen eller undersökningen. Remissen ska alltid följa med vid provtagningen och undersökningen och innehålla patientdata, remitterande klinik/avdelning, remitterande läkare, önskad analys eller undersökning, provmaterial (urin, blod osv.) och provtagningsdatum.

Rutinprover 
Vissa prover tas rutinmässigt på alla patienter som söker vård på mottagning eller läggs in på sjukhus. Exempel på rutinprover är B-SR (Blodsänkningsreaktion), B-HB (blod-hemoglobin), U-glucos (urin-glucos) och U-protein (urin-protein). Exempel på undersökningar kan vara EKG efter en viss ålder och symtombild.

Hygien 
Vid all provtagning på blod, urin och avföring och vissa undersökningar som punktioner och endoskopier ska hygieniska principer tillämpas. Vid vissa ingrepp krävs en ytterst skärpt hygien och ingreppet utföres under sterila former. Hygienen är ytterst viktig för att förhindra att smitta överförs från vårdtagare till personal och tvärtom. Tvätta alltid händerna före provtagningen. Använd engångshandskar och skyddsrock eller plastförkläde. Vid smittorisk ska dubbla handskar användas.