Handskar

Tvätta händerna innan handskarna tas på och efter det att du tagit av och kastat handskarna. De handskar som används vid smutsigt och infekterat arbete är av engångstyp och rullas av så att den smutsiga sidan kommer inåt. De kastas sedan i täckt avfallspåse. Skyddshandskar av engångstyp används vid patientavtvättning - nedre toalett, såromläggningar, vid arbete med patients uttömningar som upphostningar, urin och avföring.