Arbetsdräkt och skyddsrock
Arbetsdräkt

Arbetsdräkten tillhandahålls av arbetsgivaren när man arbetar på sjukhus. Inom hemtjänst använder personalen ofta sina privata kläder. I båda fallen är det viktigt att tänka på att arbetsdräkten:

Skyddsrock

Skyddsrockens uppgift är att skydda arbetsdräkten vid olika omvårdnadsuppgifter. Den ska vara rumsbunden t.ex. vid desinfektionsrum eller patientbunden om infektionsrisk föreligger.