Förebyggande åtgärder mot smitta

Hindra smittkällan. 
Om man t.ex. är förkyld bör man stanna hemma från arbetet, speciellt om man arbetar på sjukhus där många mottagliga individer finns, nämligen redan sjuka patienter.

Bryt smittvägarna 
Man bryter smittvägarna genom barriärisering eller isolering. Renlighet är det mest effektiva sättet att bryta smittspridning.

Öka motståndskraften 
Genom att äta näringsriktig kost, sova tillräckligt, motionera och undvika droger kan man bygga upp ett starkt försvar mot smittämnen. Vaccination och passiv immunisering är andra metoder.