Anatomi och fysiologi

Målet med denna del av kursen är enligt kursplanen:

För att, enligt målet, kunna ha kunskap om människokroppens byggnad och funktion använder du i denna del av kursen ”Den fantastiska människokroppen” en cd-romskiva från Bonnier Utbildning, se”Litteratur- och källförteckning” i avsnittet ”Om kursen”.

Följ instruktionerna till cd-romskivan genom att gå in i programmet och klicka på hjälp. CD-romskivan ger dig dessutom möjlighet att själv testa dina anatomiska kunskaper i varje organsystem.

Du kan sedan testa dina kunskaper om sjukdomstillstånden. Självrättande test når du genom att klicka på länken ”Tester” i menyn till vänster.

I detta avsnitt ligger kursens första studiearbete som du ska skicka in för bedömning. Studiearbetet når du genom att klicka på länken ”Studiearbete” i menyn till vänster.

Studieenheten är indelad utifrån den uppställning av organsystemen som finns i CD-romskivan ”Den fantastiska människokroppen”.

På Internet kan du inhämta mer information om olika sjukdomstillstånd m.m. här:

www.netdoktor.se
www.apoteket.se
www.1177.se
www.diabetes.se