Litteraturtips

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000) 
Kapitel 4 Anatomi och fysiologi s 42 - 154

Bengtsson, A, Setterberg E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003)
Kapitel 4a - 4b s 51 - 70
Kapitel 6a - 15b s 135 - 392

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 3 - 13 s 32 - 303