Studiearbete 3

Återgå till de fyra situationsbeskrivningarna du arbetade med i ditt första studiearbete.

Utgå från följande frågeställningar när du genomför uppgiften:

• Vilka undersökningar, provtagningar och behandlingar genomförs vid respektive tillstånd?

• Vad är syftet med dessa undersökningar, provtagningar och behandlingar?

• Vilka förberedelser behöver göras?

• Vilken utrustning behövs för att genomföra undersökningen, provtagningen och behandlingen?

• Hur går man till väga när man genomför undersökningen, provtagningen och behandlingen?

• Finns det några risker med undersökningen, provtagningen och behandlingen? I så fall vilka?

Omfattningen av ditt studiearbete, som du skickar via Internet eller som brev till din lärare för bedömning, bör vara högst 4 datorskrivna sidor eller 8 handskrivna.