Administrering genom huden

Depotplåster är ett plåster som sätts fast på huden. Plåstret innehåller läkemedel som tränger in genom huden och tas upp av blodet. Läkemedlet portioneras ut under längre tid, t.ex. 24 timmar, vilket ger prolongerande effekt. Det finns plåster för bl.a. kärlkramp, åksjuka och rökavvänjning.

Administrering på huden

Salvor, krämer, liniment och puder används för att lokalt behandla huden vid olika former av hudskador. Skillnaden mellan salvor och krämer är att salvor är fetare. Liniment är lättflytande och stryks på huden. Puder används mest för att skydda huden mot fukt. Använd aldrig krämer eller salvor tillsammans med puder. Det klibbar och irriterar huden.