Andningshjälp

En person som inte andas eller andas otillräckligt måste få hjälp omedelbart. Hjärnan är kroppens känsligaste organ för syrebrist. Redan efter fyra minuters frånvaro av syre kan livshotande hjärnskador uppstå. Kontroll av fria luftvägar ska omedelbart göras. Allt som kan hindra luftens passage ner till lungorna som kräkningar, blod, slem eller föremål, måste avlägsnas. Hinder i luftvägarna kan vara en frukt- eller köttbit som fastnat i svalget eller luftstrupen. Barn kan drabbas av sådana olyckor under lek när t.ex. en leksaksdel fastnar.

Heimlichmanövern

När hinder i luftvägarna uppstår och det handlar om större barn och vuxna är Heimlichmanövern en effektiv metod.

Tungan

som kan andas själv men inte reagerar på tilltal och andra yttre retningar, kan sägas vara medvetslös. Lägg alltid den medvetslöse i framstupa sidoläge för att skapa fria andningsvägar.

Framstupa sidoläge

Mun mot mun-metoden samt Hjärt-lungräddning

Om den skadade inte andas gör Mun mot mun-metoden.
Visar den skadade dessutom tecken på hjärtstillestånd, alltså ingen puls på halsen, måste HLR (hjärt- lungräddning) utföras