Vilka iakttagelser ska man göra?

Sinnesstämning - är vårdtagaren nedstämd, glad etc.?
Aktivitet - är vårdtagaren aktiv och sysselsatt med något eller passiv och apatisk?
Rörelseförmåga - hur är vårdtagarens rörelsemönster, finns stelhet t.ex.?
Aptit och törst - är aptiten god eller dålig är törsten liten eller onormalt stor?
Sömn och vila - hur sover vårdtagaren? 
Smärta - var känns smärtan? När uppträder smärtan? Hur upplevs smärtan? 
Hudförändringar - finns färgförändringar, utslag eller sår?
Mage och tarm - hur fungerar magen? Har vårdtagaren gaser, förstoppning, diarré - lukt, färg och mängd?
Urin och utsöndring - lukt, färg, mängd.

Reflektera
Hur kan man se om en patient har smärta, ångest, dåligt välbefinnande?