ABCL - Första hjälpen

Dagligen inträffar många olyckor i trafiken men även på arbetsplatser och i hemmet. Många skadas allvarligt, blir funktionshindrade eller avlider till följd av skadorna. Då en olycka inträffar är det viktigt med ett snabbt ingripande för att begränsa skadorna och rädda liv. De första livräddande åtgärderna måste utföras omedelbart och vem som helst ska kunna så mycket om Första hjälpen att man kan gripa in och livrädda en människa i nöd. När man ger Första hjälpen ska man handla enligt ABCL-regeln.

Första hjälpen omfattar dessa viktiga åtgärder:

A = Andning - hjälp till andning. Det innebär att skapa fria luftvägar eller ge konstgjord andning.

B = Blödning - stoppa blödning

C = Chock - att förebygga chock som oftast inte observeras vid första anblicken av en skadad.

L = läge - den skadade förs i skyddat läge, ofta en första åtgärd t.ex. vid brand.

Lämna aldrig en skadad person ensam utan försök dra uppmärksamheten till dig och kalla på hjälp. Har man tillgång till mobiltelefon larmar man direkt nedanstående nödnummer:

112