Peroral administrering

Peroral administrering-läkemedel att tas genom munnen och svälja

Tabletter

Brustabletter ska lösas i ett halvt glas vatten. Fördelarna är att de är lättare att svälja och mera skonsamma mot magsäckens slemhinna än vanliga tabletter. De ger också en något snabbare effekt.

Kapslar sväljs hela och innehåller en doserad mängd läkemedel i fast eller flytande form. Höljet som omsluter består i regel av gelatin och upplöses i mage eller tarm.

Depottablett 

Mixturer är läkemedel i flytande form. Barn och äldre kan föredra mixturer som är lättare att svälja.

Oral administrering - läkemedel som intas genom munnen men inte skall sväljas ned

En form av tabletter är resoribletter som långsamt ska smälta under tungan. Den verksamma substansen går då rakt in i blodbanan via munslemhinnan. Resoribletten ska inte sväljas. Effekten inträder inom några minuter. Nitroglycerin vid kärlkrampsanfall tas som resoriblett.

Tuggummi ska tuggas i munnen men inte sväljas ned t.ex. Nicorette.

Sugtablett skall långsamt smälta i munhålan. Läkemedlet skall ge lokal effekt i munhåla och svalg.