Behandling

Terapi
Först när diagnosen är fastställd finns det underlag för rätt behandling - terapi mot sjukdomen. Olika sjukdomstillstånd kräver olika behandling - terapier. Vid psykiatriska sjukdomstillstånd är det vanligt med läkemedelsterapi och psykoterapi. Vid kirurgisk terapi avser man att ta bort delar eller hela organ. Även rekonstruktioner av organ eller delar av organ görs.

Preoperativ vård
Inför en operation talas om preoperativ vård, den vård som sker före (pre) operationen. Som en förberedelse för operationen premedicineras (ges lugnande läkemedel) patienten för att bl.a. bli lugn.

Postoperativ vård
Postoperativ vård är den vård som ges efter (post) en operation. Behandlingen kan tjäna olika syften. Så långt det är möjligt försöker man ge sådan behandling som angriper orsaken s.k. kausal terapi. När man i samband med en gallstensoperation tar bort gallstenarna försvinner också smärtan och patienten blir botad. Vid vissa sjukdomar kan man bara ge symtomatisk terapi, alltså inte bota utan bara lindra symtomen. Ett sådant exempel är obotlig cancer där man bara kan ta bort eller lindra smärtan.