Symboler i flödesscheman

Nedan ser du en uppställning av de symboler som här används till flödesscheman, samt en kortfattad beskrivning av dessa.

Symbol Betydelse
Programstart och slut anges med denna symbol
In- och output anges med denna symbol.
Symbolen brukar kallas process och rymmer beräkningar och händelser som inte omfattas av de andra symbolerna, d.v.s ej val eller in- och utput.
Denna symbol betyder val eller beslut och kan på olika sätt symbolisera selektion (if och switch) men även utgöra en del av en loop (for, while och do..while).
Förbindelse betyder denna symbol. Den används t.ex. när flödesschemat inte får plats på en A4-sida.

De grafiska symbolerna och sammanbindningen med pilar gör att flödesdiagrammen ger en bättre överblick över programmet än vad pseudokod gör. Antalet symboler som används varierar och de som visas ovan är de som vanligtvis (men inte alltid) förekommer. På de efterföljande sidorna ges exempel på hur selektion och loopar illustreras i flödesdiagram.