Övningar
  1. Skapa ett program som skriver text till skärmen precis som bilden till höger visar (observera att en "blankrad" ska finnas med).
  2. Skapa ett program som skriver följande text till skärmen (se bilden till höger).
    Ibland är det lite besvärligt med svenska tecken. Huruvida det är knepigt för dig beror på vilken editor du använder. Denna lilla övning avser att utröna detta.


  3. Skapa ett program som skriver följande "C/C++" till skärmen såsom bilden till höger visar.
  4. Roligt med ascii-konst? Pröva att göra ett program som visar denna figur på skärmen.
Problem med övningarna? Lite klurigheter innehåller de trots att du ännu inte kommit så långt i kursen. Titta i kurssidorna och försök igen. Lyckas du inte få det att fungera, så översänder du en kopia på det du gjort till läraren. I retur får du tips om hur du ska lösa uppgiften.