Flera funktioner - exempel 1

Som ett första exempel på användning av flera funktioner tar vi och skapar ett program som enbart skriver lite text till skärmen. Programmet ska visa följande:

 \ /  \ /  \ /  \ /  \ / 
- O - - O - - O - - O - - O -
/ \ / \ / \ / \ / \

Ser du stjärnan i det blå...

 \ /  \ /  \ /  \ /  \ / 
- O - - O - - O - - O - - O - 
 / \  / \  / \  / \  / \ 
Exempel 7.1

#include <iostream>

using namespace std;

void stars(); //Här deklareras funktionen stars
int main()
{
stars(); //Här anropas funktionen stars
cout<<endl<<" Ser du stjärnan i det blå..."<<endl<<endl;
stars(); //Här anropas funktionen stars igen
return 0;
}

void stars()
{
cout<<" \\ / \\ / \\ / \\ / \\ /"<<endl;
cout<<"- O - - O - - O - - O - - O -"<<endl;
cout<<" / \\ / \\ / \\ / \\ / \\"<<endl;
} //Funktionstypen är void, så inget returneras

För var gång vi önskar en "stjärnrad" skriver vi bara stars(); och programmet "hoppar då" till funktionen stars och utför då de tre raderna.