Escapekoder
Kod Betydelse
\a larm
\b backsteg
\t horisontell tab
\n ny rad
\" "
\' '
\? ?
\\ \
\0 null
\xnn ASCII hexadecimal nn
\nnn ASCII oktal nn
Escape-tecken är tecken som ibland utför något t.ex. \n. Vissa escape-teckens syfte är att visa tecken som annars skulle skapa lite problem då tecknet har en speciell betydelse i programmeringsspråket. Man kan även använda escape-tecken för att få fram tecken som saknas på tangentbordet eller som av någon anledning är problematiska (gäller ibland å,ä,ö).


Nedan ser du några exempel på cout-satser där escape-koder har använts.

Användning av escapekoder Resultat på skärmen
cout<<"Jonatan \"Jonte\" Palm"; Jonatan "Jonte" Palm
cout<<"\\/\\/ \\/\\/ \\/\\/"; \/\/ \/\/ \/\/
cout<<"Hej\thopp"; Hej hopp
cout<<"Sv\x86ra bokst\x84ver"; Svåra bokstäver

Svenska tecken kan krångla och behöver man skriva dem med escape-tecken så gäller följande på en Windows-dator med teckenuppsättning (codepage) 850:

å = \x86 Å = \x8F ä = \x84 Ä = \x8E ö = \x94 Ö = \x99

Har du problem med svenska tecken och ovanstående inte stämmer för dig, så hör av dig till din lärare.