Logiska operatorer

Logiska operatorer är tecken som används för att ange ett logiskt förhållande mellan två data. Dessa är bl.a. användbara för att konstruera mer komplexa villkor i loopar/slingor. Exemplen längst ner på denna sida visar hur logiska operatorer möjliggör användning av flera variabelrelationer i ett och samma villkor (ex 1), flera relationsoperatorer till en variabel (ex 2) samt alternativa variablerelationer (ex 3).

Operator Betydelse
&& Och
|| Eller
! Inte
De lodräta strecken till "eller-operatorn" finns på denna tangent
Exempel 1

while(tal1 > 7 && tal2 < 100 ) innebär att loopen körs om variabeln tal1 har ett värde högre än 7 och variablen tal2 har ett värde under 100. Det krävs alltså att två villkor uppfylls för att while-slingan ska dra igång.


Exempel 2

while(tal1>7 && tal1<100) innebär att loopen körs om variabeln tal1 är i intervallet 8 - 99. Här har alltså två villkor lagts till en och samma variabel.


Exempel 3

while(bokstav=='j' || bokstav=='J') innebär att loopen körs om variabeln bokstav har värdet j eller J.