Vilken loop passar bäst?
I de allra flesta fall kan for-, while samt do..while-slingor väljas utifrån programmerarens eget tycke och smak. De olika slingorna är som regel utbytbara och vilken man väljer beror snarare på hur man är van att skriva sin kod. Här är följer några små tumregler vid val av loop.