Loop i flödesscheman

Nedan ser du två exempel på hur en loop ritas i ett flödesschema. Loopar rymmer alltid något villkor, vilket symboliseras av  symbolen. I den vänstra bilden är villkorstestningen i loopens ingång (en while- eller for-loop), och i den högra bilden är villkorstestningen förlagd till loopens utgång (do..while-loop).

Exempel 1 Exempel 2
while(tal<10)
{
cout<<tal<<" ";
tal++;
}do
{
cout<<tal<<" ";
tal++;
}
while(tal<10);