Fältbredd

När man i C++ skickar text till skärmen så tilldelas texten en plats som är lika stort som antalet tecken. Ganska självklart eller hur, men det går att förändra detta. Genom att ange "fältbredd" så bestämmer man hur stort utrymme texten ska erhålla på skrämen. Är det tilldelade utrymmet större än antalet tecken så fylls utrymmet på med mellanslag/blanktecken (standardinställning - går att ändra). Är det tilldelade utrymmet mindre än antalet tecken i texten så struntar C++ i den snåla tilldelning och låter all text visas på skärmen. Man brukar därför säga att C++ prioriterar data före formatering, d.v.s. det är viktigare att allt visas på skärmen än att den önskade formateringen hålls.

Innan vi går in på hur man skriver kod för fältbredd tar vi och tittar på hur den fungerar. I exemplet nedan har tre textrader skrivits till skärmen. Före den andra raden har fältbredden angetts till 10 och resultatet blir då följande:Fältbredden med storlek 10 innan rad 2 innebär således att det skapats en osynlig utrymme om 10 tecken och att texten placerats i den men är högerställd. Den angivna fältbredden påverkar enbart den närmast efterföljande utmatningen till skärmen, och rad 3 påverkas ej. Se bilden nedan:

Vad har man för nytta av detta? Jo, ibland vill man presenter data i en tabell eller liknande och fältbredd är då ett sätt att skapa en formatering som ger önskat utseende.

Det finns två sätt att ordna fältbredd på och de efterföljande sidorna visar på dessa. Vilken man använder är en smaksak och det skiljer inget mellan deras funktion enbart hur tilldelningen anges.