Do... while

En while-slinga testar ett villkor vid ingången av slingan. Om villkoret inte är sant kommer slingan inte att utföras. En do.. while-slinga innebär att villkors-testningen är förlagd till slingans utgång. Följden blir att slingan utförs minst en gång.

Först utförs satsen (eller satserna). Sedan beräknas villkoret och om det fortfarande är sant utförs satserna en gång till. Satserna kommer alltså att upprepas ända tills villkoret blir falskt, men minst en gång.

Du skriver en do.. while-slinga med en sats på följande sätt:

do sats while(villkor);

Du skriver en do.. while-slinga med flera satser på följande sätt:

do
{
sats 1;
sats 2;
-
-
sats n;
}
while (villkor);

Do.. while är alltså identisk med while förutom att villkorstestningen är förlagd till slutet av slingan.