Stränglängd

Ibland kan det vara användbart att veta hur många tecken som en sträng rymmer. Det kan man enkelt få fram på följande sätt.

strängnamn.size()

Vi prövar detta genom att skriva ett program som ber användaren att ange sitt för- och efternamn. Programmet talar om hur många tecken som hela namnet utgör samt visar initialerna.

Exempel

#include <iostream>


#include <string>

using namespace std;

int main()
{ int antal;
cout<<"Ange ditt förnamn"<<endl;
string fnamn;
getline(cin,fnamn);
antal=fnamn.size();
cout<<"Ange ditt efternamn"<<endl;
string enamn;
getline(cin,enamn);
antal=antal+enamn.size();
cout<<"Ditt namn består av "<<antal<<" tecken"<<endl;
cout<<"Dina initialer är "<<fnamn[0]<<enamn[0];
cout<<endl;
return 0;
}