CodeWarrior 6.0
CodeWarrior är det dominerande utvecklingsverktyget för C++ programmering på Mac-datorer. Verktyget finns i flera prisklasser och bl.a. till ett förmånligt studerandepris.

När du startat CodeWarrior så klickar du på menyalternativet File och väljer alternativet New... (se bilden till höger).

Du får nu upp en dialogruta där du väljer fliken märkt Project och markerar sedan Mac OS C++ Stationery. Skriv in ett namn på projektet och ange var det ska placeras och klicka sedan på OK-knappen (se bilden endan).


Nu dyker en ny dialogruta upp där du ska ange vilken typ av projekt du vill skapa. Välj önskad typ och klicka på OK-knappen.


Nu är allt klart och projektet är skapat. Det fönster som nu öppnats innehåller en flik märkt Files. Klicka på den och sedan på Source. Då öppnas ett editorfönster med källkodsfilen och du kan börja skriva in din kod (se bilden nedan):