Strängar

Hittills har vi lärt oss använda tal och enstaka tecken. Vi ska nu bekanta oss med strängar vilket är ord eller hela meningar. Strängar har tidigare varit lite besvärliga att jobba med, men har blivit betydligt enklare i och med att man i C++ infört en ny strängklass.

Det äldre sättet att arbeta med strängar brukar kallas C-strängar och dessa behandlas i kursen Programmering B. I denna kurs behandlas den nyare formen som oftast omnämns som string-klassen.