Selektion i flödesscheman

Nedan ser du två exempel på hur en enkel selektion ritas i ett flödesschema. Själva selektionen representeras av  symbolen. Exemplen nedan skiljer sig åt beträffande vad som händer om villkoret i selektionen inte uppfylls. I det vänstra exemplet sker inget om villkoret i selektionen inte uppfylls, medan i det högra leder det till en alternativ process.

Exempel 1 Exempel 2
if(tal<10) tal=10;


if(tal<10) tal=1;
else tal=tal/10;