Variabeldeklaration

Variabler behöver inte deklareras var för sig. För att spara på krafterna och minska ner kodknackandet något kan man deklarera flera variabler av samma datatyp på en gång. Vi kan alltså skriva:

int tal1, tal2, summa;

Observera att variablerna åtskiljs av kommatecken. En annan liten förenkling man kan göra är att på samma gång deklarera en variabel och tilldela den ett värde, t.ex. så här:

int summa = tal1 + tal2;

. . . ...eller så här... . .

int summa = 12;

I första exemplet deklareras variabeln summa och tilldelas ett värde som utgör summan av värdena hos variablerna tal1 och tal2. I exempel 2 deklareras variabeln summa och tilldelas värdet 12.

Som du säkert minns ska variabler deklareras innan de används, men man kan dock tilldela en variabel ett värde direkt i deklarationen.

Deklarationens placering
Det spelar ingen roll var i funktionen du skriver din deklaration förutsatt att den finns före användandet. Ett sätt är att i början av funktionen samla alla variabeldeklarationer, eller också kan man deklarera variablerna precis innan de ska användas. Man kan även deklarera variablerna utanför funktionen. Man kallar variabler som deklareras inne i en funktion för lokala varaibler och om de deklareras utanför funktionen för globala variabler. Det har stor betydelse när vi börjar skriva program med mer än en funktion, så mer om det senare i kursen. Normalt är man restriktiv med globala variabler, så du bör vanligtvis skriva variabeldeklarationerna inne i funktionen