Från källkod till körbart program
Omvandligen av den egna kodfilen till ett körbart program innebär att det skapas ett antal filer. Beroende på vilket verktyg du använder, hur komplext program du skapar samt för vilken miljö så genereras olika filer. Det är dock 3 filer som alltid kommer att finnas och dessa representerar också vägen från kod till program.
Koden du skriver är en ren textfil som ofta har filändelsen cpp. Denna fil kallas källkodsfil och ska givetvis sparas eftersom den innehåller mödan av ditt arbete. När du skickar in inlämningsuppgifter är det denna fil du bifogar.

När du skrivit din kod klart och väljer att skapa programmet så är kompilering det första som sker. Det innebär att din kod omvandlas till maskinkod, vilken sparas i en ny fil. Denna fil har vanligtvis samma namn som källkodsfilen men med filändelsen obj eller o. Filen kallas för objektfil.

Det sista som sker är att objektsfilen länkas. Det innebär att objektkod från biblioteksfiler kombineras med din kod. Resultatet blir en ny fil med filändelsen exe som är ett körbart program.


Förr kompilerade man sin källkod och därefter länkade man den. Numera är utvecklingsverktygen vanligtvis så användarvänliga att både kompilering och länkning sker med ett enda musklick.