Relationsoperatorer
Relationsoperatorer kallas de tecken som används för att uttrycka en relation mellan två värden.
Operator Betydelse
= = Lika med
! = Skilt från (dvs inte lika med)
> Större än
< Mindre än
> = Större än eller lika med
< = Mindre än eller lika med

= används för att tilldela en variabel ett värde
= = används för att ange en relation (lika med)
Ofta förväxlas = och == , så var observant