Funktiondeklaration

Alla funktioner utom main bör deklareras, vilket du gör genom att skriva följande:

funktionstyp funktionsnamn(funktionsargument);

Funktionstyp: Till skillnad från variabeldeklaration kan du som typ även ange void. Denna typ innebär att inget ska returneras. I övrigt kan du använda samma typ som i variabeldeklarationer d.v.s. int, char, double etc.

Funktionsnamn: Funktionsnamnet hittar du på själv och du bör välja ett namn som ger lite ledtrådar till vad funktionen gör. Precis som vid valet av variablenamn måste du avstå från svenska tecken (å,ä ö).

Funktionsargument: Funktionsargument behöver du inte ha, men parentesen måste alltid skrivas ut. Om du använder funktionsargument skriver du i parentesen ungefär som variabeldeklaration, d.v.s. typ och namn.

Nedan ser du ett exempel på en funktionsdeklaration av en funktion vid namn matte. Funktionen tar emot två heltalsvärden (int) och returnerar ett reelt tal (double).

double matte(int x, int y);

Funktioner kan som i exemplet ovan ha flera funktionsargument, men aldrig mer än ett returvärde.