Kunskapskällor

Lärobok
Programmering innebär mycket praktiskt arbete vid datorn, men utan faktakunskaper blir det ingen kod skriven. Det är inte obligatoriskt att använda lärobok men jag rekommenderar att du skaffar dig en grundbok.

Vid kursstart erhåller du kompletterande information om kursen och då presenteras förslag på lämpliga läroböcker.
Kurssidor på webben
De kurssidor som du nu börjat läsa innehåller förutom allmän kursinformation även övningar och introduktioner till olika kursmoment. Dessa introduktioner kan liknas med lektionsgenomgångar och ger dig inledande information rörande respektive moment.
Online-böcker, källkod och info på webben
Det finns gott om böcker som kan läsas online. Lite jobbigt att framför skärmen ta sig igenom en lunta på kanske 500 sidor, men utmärkt resurs när man vill lära sig en specifik sak. Titta t.ex. in hos InforIT. Man behöver inte söka särskilt mycket för att upptäcka att internet är fyllt av källkod, information om programmeringsspråk och andra resurser för programmerare. Detta är en tillgång som du bör använda dig av.
Kontakt med lärare och kurskamrater
Under kursen har du kontinuerlig kontakt med din lärare som stöttar och hjälper dig. Lärarkontakten sker i huvudsak mellan lärare och enskild elev, och undervisningen blir därför till stor del individualiserad. Kontakt och informationsutbyte kan även ske inom kursgruppen vilket möjliggör samarbete mellan elever. Eftersom alla i gruppen strävar mot samma mål förväntas det att man hjälper varandra med tips och råd.
Eget arbete vid datorn
Programmering är inget man enbart kan lära sig genom böcker eller andra kunskapskällor. Man måste använda mycket tid vid datorn för kodskrivning för att de kunskaper man inhämtat ska omvandlas till programmeringsfärdigheter. Mycket ofta är det så att man först vid experimenterandet med koden kan nå en djupare förståelse för hur det hela fungerar.