Antal decimaler
Ibland vill man ha decimaler, men kanske inte alla. Du kan styra antalet decimaler genoma att skriva... . . .

cout.setf(ios_base::fixed, ios::floatfield);
cout.precision(antal decimaler);

Vill du testa detta lite närmare så kan du utgå från exempelkoden nedan

Exempel 5.3

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout<<endl<<" DECIMALSTYRNING"<<endl<<endl;
cout<<" Mata in ett decimaltal: ";
double dectal;
cin>>dectal;
cout<<" Ange hur önskat antal decimaler: ";
int dec_antal;
cin>>dec_antal;
cout.setf(ios_base::fixed, ios::floatfield);
cout.precision(dec_antal);
cout<<endl<<" "<<dectal<<endl<<endl;
cin.ignore(10,'\n');
cin.get();
return 0;
}

cout.setf(ios_base::fixed, ios::floatfield); funkar inte i alla verktyg. Om så är fallet så bör det fungera om du skriver på det gamla sättet d.v.s. ... . . . cout.setf(ios::fixed, ios::floatfield);