Strängdeklarationer

För att använda strängar måste du inkludera string vilken inte ska förväxlas med string.h som används för de äldre C-strängarna. Deklaration av en sträng kan ske på många olika sätt, men grundformen är följande:

string strängnamn;

Strängnamnet väljer du själv enligt principerna för variabelnamn. Man kan även vid deklarationen ange ord eller fraser som strängen ska rymma. Man skriver det på följande sätt:

string strängnamn = "Text som utgör strängen ";