Vad har vi Skrivit?
Koden i exempel 4.1 kan delas upp i tre delar (se nedan).

På de efterföljande sidorna ska vi försöka nå lite klarhet beträffande det vi skrivit, och går då igenom programkodens tre delar i tur och ordning. Vi börjar därför med preprocessor-direktivet och slutar med main-funktionen.