Mer om headerfiler
Headerfilerna ger dig tillgång till olika bibliotek. I C++ finns en uppsättning bibliotek som brukar benämnas C++ Standardbibliotek. Vad är då bibliotek för något? Jo, det är diverse filer som du vanligtvis hittar i mappen lib i ditt utvecklingsverktyg. Dessa filer innehåller funktioner, klasser, objekt, konstanter etc som du har stor nytta av i din programmering. Exempelvis använder vi något bibliotek för att kunna få text till skärmen, ett annat bibliotek för att få tillgång till matematiska funktioner o.s.v. För att vi ska kunna använda dessa bibliotek måste man inkludera tillhörande headerfiler.

Förr skrev man en inkludering på följande sätt:

#include <iostream.h>

Som framgår av ovanstående angav man filändelsen h. En modernare form att ange headerfiler är att utelämna filändelsen. Detta gäller även för C standardbibliotek som även ingår i C++. För dessa är förändringen även att man sätter dit ett c före det "äldre" namnet.

Nedan ser du några exempel på namngivning av headerfiler enligt äldre och nyare stil.

Äldre stilNyare stil
iostream.h iostream
stdlib.h cstdlib
math.h cmath
ctype.h cctype
time.h ctime

Huruvida du ska använda en nyare eller äldre form för att ange headerfiler beror på vad ditt utvecklingsverktyg tillåter. Om ditt utvecklingsverktyg tillåter en nyare form ska du använda dig av det. Det är dock klokt att känna till båda sätten. Mycket kod du hittar på nätet eller i böcker använder den äldre formen, men känner du till skillnaden kan du själv enkelt göra en "modernisering" av koden.

Inkludering av headerfiler hänger intimt samman med namnutrymme vilket vi på nästa sida ska bekanta oss med.