Borland C++ builder 5.0
Borland C++ Builder är ett RAD-verktyg (Rapid Application Development) och i huvudsak avsett för att enkelt skapa Windows applikationer (GUI). C++ Builder är alltså samma sorts verktyg som Delphi och Visual Basic, men i C++ Builder är givetvis språket C++. När du startar C++ Builder möts du sannolikt (beror på inställningen) av ett tomt Windows GUI projekt. Följ anvisningarna nedan då du ska skapa program i denna kurs.
Klicka på menyn File och du får fram de menyval du ser i bilden till höger. Välj New och ett nytt fönster öppnas (se nedan). Markera Console Wizard och klicka därefter på OK-knappen

Du får nu fram en dialogruta med några alternativ. Se till att C++ är markerat som Source Type och att även Console Application är markerat. Klicka därefter på OK-knappen (se bilden nedan).

Du har nu skapat ditt projekt och ett fönster öppnas med cpp-filen där ett main-skelett finns färdigt. Denna main-funktion ser lite annorlunda ut än de som förekommer i exemplen i denna kurs (se nedan). Det beror på att detta är en main-funktion som tar emot argument, vilket vi inte har något exempel på i kursen. Radera all text i cpp-filen utom raden #pragma hdrstop och skriv in din källkod.