Övningar

1. Du ska konstruera ett program som inhämtar hela användarens namn och sedan skriver användarens initialer till skärmen. Det innebär att om användaren anger t.ex. Lisa Ohlsson så ska programmet skriva LO, om användaren anger Carl Gustaf Bernadotte så ska programmet skriva CGB. Initialerna är alltså minst 2 bokstäver, men kan vara fler om användaren anger dubbelnamn.

A .Skissera ovanstående program som pseudokod
B. Skriv ovanstående programs källkod
C. Dokumentera ditt färdiga (fullt fungerande) program som flödesdiagram

2. Konstruera ett program som ställer frågan "Vilket programmeringsspråk kan du?". Programmet inhämtar ett svar från användaren och skriver "Helt rätt!" på skärmen om användaren anger "C++". Alla andra svar från användaren leder till att programmet anger "Du skrev fel. Försök igen!" och kräver ny inmatning.

A .Skissera ovanstående program som pseudokod
B. Skriv ovanstående programs källkod
C. Dokumentera ditt färdiga (fullt fungerande) program som flödesdiagram

3. Till höger ser du ett litet program presenterat som ett flödesdiagram. Utgå från detta flödesdiagram och skapa programmet.