Tecken i strängen

Tecknen som finns i en sträng är indexerade från 0 och uppåt. Om vi har följande kod:

string ord;
getline(cin, ord);

...och användaren skriver Hejsan så har tecknen följande indexering

Indexnummer 0 1 2 3 4 5
tecken H e j s a n


Vill du komma åt ett enskilt tecken i en sträng så gör du det genom att skriva...

strängnamn[indexnr]

Du kan t.ex. skriva ut ett visst tecken på skärmen genom att t.ex. skriva...

cout<<"Tredje tecknet är "<<strängnamn[2]<<endl;

Man kan även ändra enskilda tecken genom att skriva:

strängnamn[indexnr]='N';