if-satser

En if-sats är en sats som utförs om ett villkor uppfylls. Den konstrueras på följande sätt:

if(villkor)sats;

Man kan även koppla ett antal satser (ett block) till if och skriver det då på detta sätt:

if(villkor)
{
sats 1;
sats 2;
-
-
sats n;
}

Villkoret uttrycks vanligtvis som en relation, d.v.s. lika med, större än o.s.v. För att kunna uttrycka en relation måste du känna till relationsoperatorerna (se avsnitt 6).

Vi tar ett enkelt exempel för att åskådliggöra detta. Antag att du gör ett program som bl.a. inhämtar uppgift om användarens ålder och vill kommentera om personen är under 18 år. Det kan då se ut som följande:

cin>>alder; if (alder < 18) cout<<"Omyndig!"<<endl;

Ovanstående betyder att ordet Omyndig! skrivs på skärmen om och endast om angiven ålder är under 18.

Ett villkor kan också bestå av flera relationer, men för att sätta ihop det behöver du känna till de logiska operatorerna (se avsnitt om loopar).

Vi fortsätter på tidigare exempel och gör om det till två if-satser där den ena rymmer två relationer.

cin>>alder; if (alder <= 12) cout<<"Barn!"<<endl;
if (alder > 12 && alder < 20 ) cout<<"Tonåring!"<<endl;

I ovanstående exempel skrivs texten "Barn!" till skärmen om angiven ålder är 12 eller lägre. Om åldern är mer än 12 men mindre än 20 skrivs "Tonåring!" till skärmen. Är åldern 20 år eller högre skrivs inget till skärmen