if... else-satser

En if.. else-sats är en utbyggnad av if-satsen. Första delen är identiskt med if-satsen, men om inte villkoret för if-avsnittet uppfylls blir else-avsnittet gällande.

if(villkor) sats;
else sats;

Man kan även koppla ett antal satser (ett block) till både if- och else-avsnittet och skriver det då på detta sätt:

if(villkor)
{
sats 1;
sats 2;
-
-
sats n;
}
else
{
sats 1;
sats 2;
-
-
sats n;
}

Vi tar ett enkelt exempel för att åskådliggöra if.. else. Antag att du gör ett program som bl.a. inhämtar uppgift om användarens vikt och vill kommentera den. Det kan då se ut som följande

cin>>vikt;
if (vikt < 65) cout<<"Spinkig!"<<endl;
else cout<<"Idealvikt!"<<endl;