Mer om cout

De två cout-satserna i exempelprogrammet kunde vi skrivit på en mängd olika sätt. Vi kunde t.o.m. slå ihop dem till en sats eller delat upp dem i en mängd med satser. Det betyder alltså att en rad text på skärmen inte behöver motsvara en cout-sats.

cout<<"Programmering A"<<endl<<"C/C++"<<endl;

. . ...ger samma resultat som... . .

cout<<"Programmering A";
cout<<endl;
cout<<"C/C++";
cout<<endl;

Det kan dock vara klokt att låta en rad text på skärmen motsvara en cout-sats. Det gör det lättare att läsa och förstå koden.

Problematiska tecken

Vissa tecken skapar problem, t.ex. citationstecken, apostrof, backslash. Dessa tecken har en speciell betydelse i programspråket och kan därför inte ingå i en text som ska skrivas till skärmen. För att få dessa tecken till skärmen måste man skriva dem som escape-koder. En sammanställning av vanliga escape-koder hittar du på nästa sida.

Det kan t.o.m. vara så illa att det krånglar med svenska tecken d.v.s. å, ä och ö ger konstiga tecken på skärmen. Detta är ett typiskt problem som t.ex. uppstår när man i Windows-miljö skapar sin kod till ett console-program. Det är olika teckensystem för Windows grafiska miljö och console-miljön vilket inte orsakar några problem så länge som man håller sig tilla a-z, men nationella tecken blir felaktiga. Även dylika teckenproblem kan man avhjälpa med escape-koder.