Exempel på for-loop

Nedan har du ett exempel på en for-loop. Programmet skriver ut en av användaren angiven multiplikationstabell. Angivet tal ska multipliceras med talen 1 till 12, d.v.s. tolv multiplikationer ska göras och visas på skärmen. Detta går att ordna med tolv cout-satser, men det är en stor förenkling att använda en for-loop

Exempel 8.2

#include <iostream>

using namespace

std;int main()
{
cout<<endl<<" MULTIPLIKATIONSTABELL"<<endl<<endl;
cout<<" Vilken tabell önskas: ";
int tabell, i;
cin>>tabell;
for(i=1;i<=12;i++)
cout<<" "<<tabell<<" x "<<i<<" = "<<i*tabell<<endl;
return 0;
}

Till for-loopen är det bara en sats kopplad (cout-satsen) och därför behövs inga "måsvingar". For-slingan styrs av variabeln i som startar med värdet 1, ökar med 1 för varje gång loopen körs och avslutas när den nått värdet 12.