width

Du kan skapa fältbredd med width har den fördelen att du inte behöver inkludera någon ytterligare headerfil. Du använder width på följande sätt:

cout.width(önskad fältbredd);

Den angivna fältbredden har effekt på den närmast följande skärm-utmatningen. .

width-exempel

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout<<endl;
cout<<"Nedan \x84r tv\x86 rader d\x84r ";
cou<<"\"width\" anv\x84nds"<<endl<<endl;
cout.width(10); //Fältbredd 10
cout<<1023;
cout.width(15); //Fältbredd 15
cout<<8875<<endl;
cout.width(10); //Fältbredd 10
cout<<40;
cout.width(15); //Fältbredd 15
cout<<64723<<endl<<endl;
return 0;
}

Ovanstående kod får vid programkörning följande resultat.

Ovanstående exempel visar att koden ger ett resultat som kan liknas med två kolumner varav den vänstra är 10 tecken bred och den högra är 15 tecken bred. Texten (siffrorna) är högerställda vilket ofta är en fördel när man ska visa uppställningar av siffror och tal.