Övningar

Vissa av uppgifterna nedan kräver att du använder slumptal. Information om hur du får fram slumptal finns senare i detta avsnitt.


1. Skapa ett program som ber användaren att gissa på ett hemligt tal (slumpmässigt framtaget) mellan 1 och 100. Gissningarna ska kommenteras utifrån deras relation till rätt svar (För högt/För lågt). När rätt tal hittats visas hur många gissningar som krävdes. (Denna uppgift är lite av en klassiker i programmeringssammanhang).

2. Skapa ett program som ber användaren ange ett ord. Programmet ska sedan tala om vilka vokaler som finns i det angivna ordet. 
3. Skapa ett program som simulerar tärningskast, d.v.s. slumpar resultatet. Utifrån det erhållna resultatet ska olika funktioner anropas som presenterar resultatet som i bilden till höger. Användaren ska kunna fortsätta med tärningskastandet tills han/hon tröttnar.


4. Skapa ett meny program med 4 alternativ, varav det sista alternativet innebär att programmet avslutas. De övriga tre alternativen leder till var sin undermeny med 3 alternativ. Ett av alternativen i undermenyerna ska alltid leda tillbaka till huvudmenyn. Alla alternativ ska anropa en funktion. Funktionsinnehållet ska vara en text till skärmen som ger upplysning om vilket alternativ som valts. På bilden till höger ser du ett exempel från en del av en programkörning. Observera att programmet bara kan avslutas från huvudmenyn.

Du ska använda dig av switch för att hantera användarens val.